8

7

6

5

4

3

2

1

 

כהת

אכא

ללה

מהש

עלם

סיט

ילי

והו

1

הקם

הרי

מבה

יזל

ההע

לאו

אלד

הזי

2

חהו

מלה

ייי

נלך

פהל

לוו

כלי

לאו

3

ושר

לכב

אום

ריי

שאה

ירת

האא

נתה

4

ייז

רהע

חעם

אני

מנד

כוק

להח

יחו

5

מיה

עשל

ערי

סאל

ילה

וול

מיכ

ההה

6

פוי

מבה

נית

ננא

עמם

החש

דני

והו

7

מחי

ענו

יהה

ומב

מצר

הרח

ייל

נמם

8

מום

היי

יבם

ראה

חבו

איע

מנק

דמב

9


  Erläuterung zu der oben stehenden Tabelle

Hier haben Sie die Möglichkeit das Symbol eines Engels direkt anzuklicken. Es erscheint dann ein informatives Pdf, das Sie sich bei Bedarf herunterladen können.